สนพ.สระบุรี เดินหน้าเพิ่มศักยภาพกำลังแรงงานรองรับ Thailand 4.0
...
...
...
...
...

28 พ.ย. 61 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี เปิดฝึกอบรมโครงการ เพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0 กิจกรรมเพิ่มศักยภาพแรงงานเตรียมเข้าสู่อุตสาหกรรมเป้าหมายแห่งอนาคต รองรับอุตสาหกรรมยานยนต์สมัยใหม่ สาขาเทคนิคการสอนงาน  30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 28 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2561 ให้กับแรงงานในสถานประกอบกิจการ จำนวน 20 คน ณ บ.โมลด์เมท จำกัด อ.เสาไห้ จ.สระบุรี

 


ว้นที่ข่าว : 28/11/2561 0:00:00
ปิดหน้าจอ