สนพ.สระบุรี เดินหน้าเพิ่มศักยภาพกำลังแรงงานรองรับ Thailand 4.0
...
...
...
...
...
...
...
...

24 พ.ย. 61 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี เปิดฝึกอบรมโครงการ เพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0 กิจกรรม เพิ่มศักยภาพกำลังแรงงานภาคอุตสาหกรรมและบริการไปสู่ Thailand 4.0 รองรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ สาขาเทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์  30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2561 ให้กับแรงงานในสถานประกอบกิจการ จำนวน 30 คน ณ หจก.ชลบุรี เมทัล อ.หนองแค จ.สระบุรี

https://www.thaipr.net/general/904171


ว้นที่ข่าว : 26/11/2561 0:00:00
ปิดหน้าจอ