หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรี กำหนดการเปิดฝึกอบรม หลักสูตร การฝึกยกระดับฝีมือ สาขา เทคนิคการสอนงาน
 
หัวข้อเรื่อง ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรี กำหนดการเปิดฝึกอบรม หลักสูตร การฝึกยกระดับฝีมือ สาขา เทคนิคการสอนงาน
รายละเอียด

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรี  มีกำหนดการเปิดฝึกอบรม  หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ  สาขา เทคนิคการสอนงาน  จำนวน 18 ชั่วโมง  ระหว่างวันที่  28 - 30 พฤศจิกายน 2559 ณ  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรี (สาขาอำเภอเมือง)

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
28 พฤศจิกายน 2559
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
30 พฤศจิกายน 2559