หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรี กำหนดฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกยระดับฝีมือ สาขา เทคนิคการสอนงาน
 
หัวข้อเรื่อง ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรี กำหนดฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกยระดับฝีมือ สาขา เทคนิคการสอนงาน
รายละเอียด

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรี  มีกำหนดการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกยกระดีบฝีมือ  สาขา เทคนิคการสอนงาน จำนวน 25 คน  จำนวน 18 ชั่วโมง  ระหว่างวันที่ 14 - 16 พฤศจิกายน 2559 ณ ห้างหุ้นส่วนจำกัดลือสถานรุ่งเรือง อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี  โดยมีนายสมคิด  เวชศิลป์ เป็นวิทยากร 

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
14 พฤศจิกายน 2559
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
16 พฤศจิกายน 2559