หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรี ดำเนินการเปิดฝึก หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขา ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับต้น
 
หัวข้อเรื่อง ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรี ดำเนินการเปิดฝึก หลักสูตรเตรียมเข้าทำงาน สาขา ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับต้น
รายละเอียด

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรี ดำเนินการเปิดฝึกอบรมหลักสูตร  การฝึกเตรียมเข้าทำงาน สาขา ช่างตัดเย็บเสื้อผ้าสตรี ระดับต้น  จำนวน 20 คน  ระหว่างวันที่ 1 พฤศจิกายน 2559  - 17 มกราคม 2560 ณ ศูนย์การเรียนรู้อดิตยาเบอร์ล่า  อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี โดยมีนางยุพิน  จันทร์บัว เป็นวิทยากร 

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
3 พฤศจิกายน 2559
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
17 มกราคม 2560