หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรี กำหนดฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกยกระดับฝีมือ สาขา การลดการสูญเสียในวงจรการผลิต
 
หัวข้อเรื่อง ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรี กำหนดฝึกอบรมหลักสูตร การฝึกยกระดับฝีมือ สาขา การลดการสูญเสียในวงจรการผลิต
รายละเอียด

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรี  กำหนดการฝึกอบรม หลักสูตรการฝึกยกระดับฝีมือ  สาขา การลดการสูญเสียในวงจรการผลิต  จำนวน 40 คน จำนวน 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 7 - 8 พฤศจิกายน  2559 ณ บริษัทไทยรุ่งเรืองพลังงาน จำกัด  อำเภอวังม่วง  จังหวัดสระบุรี 

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
7 พฤศจิกายน 2559
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
8 พฤศจิกายน 2559