หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สนพ. สระบุรี ฝึกทักษะสร้างอาชีพผู้สูงอายุ

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...
...

13 ม.ค. 63 สนพ.สระบุรี ดำเนินการฝึกอบรมแรงงานผู้สูงอายุเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ สาขาการสานตะกร้าจากเส้นหวายเทียม 18 ชั่วโมง ฝึกระหว่างวันที่ 13 – 15 มกราคม 2563 ให้กับแรงงานผู้สูงอายุ ในการเพิ่มทักษะฝีมือ สร้างอาชีพและรายได้เพิ่มขึ้น จำนวน 20 คน ณ ศูนย์ฝึกอาชีพ องค์กรบริหารส่วนตำบลขีดขิน อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี โดยมีนางสาวรัตนา ทองกลับ  แรงงานจังหวัดสระบุรี ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนและเจ้าหน้าที่สังกัดกระทรวงแรงงาน https://www.ryt9.com/s/prg/3084999

 


ว้นที่ข่าว : 14/01/2563