หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สนพ.สระบุรี เดินหน้าสร้างความเข้าใจ" โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพฯ"

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...

เมื่อวันที่ 19 ธ.ค.62 สนพ.สระบุรี เดินหน้าสร้างความเข้าใจ" โครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3)" ชี้แจงวัตถุประสงค์ ขั้นตอน ปฏิทินการดำเนินการ ให้แก่ครูแนะแนว จากสถานศึกษาต่างๆในเขตพื้นที่ จังหวัดสระบุรี จำนวน 100 คน เพื่อใช้ในการสำรวจและจำแนกนักเรียนกลุ่มเป้าหมายที่ต้องการฝึกอบรมทักษะอาชีพตามโครงการฯ ในกิจกรรมสร้างเครือข่ายการแนะแนวอาชีพ ประจำปี 2563
ณ ห้องประชุมชั้น 2 สวนริมเขา จังหวัดสระบุรี โดยมี พลโท นันทเดช เมฆสวัสดิ์ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิดพร้อมร่วมบรรยายพิเศษ พร้อมกันนี้ นางสาวเพชรชมพู กิจบูรณะ สมาชิกสภาผูแทนราษฎร นางอังคนา ชิตะติตติ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี นางเธียรรัตน์ นะวะมะวัฒน์ รองอธิบดีกรมการจัดหางาน หัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงาน ให้เกียรติร่วมงาน

 


ว้นที่ข่าว : 23/12/2562