หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สนพ.สระบุรี พัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างก่ออิฐ-ฉาบปูน

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...
...

4 ธ.ค. 62 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างฉาบปูน ระดับ 1 ทดสอบระหว่างวันที่ 4 และ 6 ธันวาคม 2562 ให้กับแรงงาน ในสถานประกอบกิจการ จำนวน 20 คน
ณ Wall and Floor Technology Center บ.เอสซีจี ซิเมนต์ จำกัด อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

 


ว้นที่ข่าว : 04/12/2562