หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สนพ.สระบุรี ให้บริการคลินิกผลิตภาพแรงงานสัญจร

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...
...
...
...

23 ส.ค. 62 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี ร่วมโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ ณ วัดโปร่งสว่าง ต.บ้านโปร่ง
อ.หนองโดน จ.สระบุรี โดยนำบริการคลินิกผลิตภาพแรงงานสัญจร ให้บริการประชาชนในการให้คำปรึกษาด้านแรงงานการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน และบริการตรวจสภาพ/ซ่อม/บำรุงรักษา ยานพาหนะ โดยมีผู้สนใจเข้ารับบริการ จำนวน 43 คน สามารถลดรายจ่ายครัวเรือน เป็นเงิน 8,600 บาท

 


ว้นที่ข่าว : 23/08/2562