หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
พิธีเปิดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพ รุ่นที่ 3/62 ณ ศูนย์วิวัฒน์พลเมือง

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
 
สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี และศูนย์วิวัฒน์พลเมือง ได้ร่วมจัดพิธีเปิดโครงการฝึกอบรมวิชาชีพ รุ่นที่ 3/62  ให้กับนักเรียนวิวัฒน์พลเมือง โดยมี 
พ.อ.เศกสรรค์ ภัทรนาวิก รอง ผบ.กรม นร.รร.ม.ศม. เป็นประธานในพิธี พร้อมด้วย นายจรัญรัตน์  สุวรรณวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี และนายปภาวิน  ดวงดี   พนักงานคุมประพฤติชำนาญการ  สำนักงานคุมประพฤติจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมในพิธี เมื่อ วันที่ 6 สิงหาคม  62 
ณ อาคารเอนกประสงค์ พัน.นพศ.ฯ 

ว้นที่ข่าว : 06/08/2562