หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การออกหน่วยบริการตามโครงการอำเภอ ... ยิ้มเคลื่อนที่

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...

   สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี ออกหน่วย " คลีนิคผลิตภาพแรงงานสัญจร " เพื่อประชาสัมพันธ์การฝึกอาชีพ และให้บริการ
เปลียนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ ร่วมกับ ส่วนราชการ 
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และองค์กรภาคเอกชน ในวันพุธที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒   ณ. วัดบำรุงธรรม หมู่ที่ ๑๐ ตำบลชะอม อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป


ว้นที่ข่าว : 25/07/2562