หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.สระบุรี พัฒนาฝีมือผู้ประสบเหตุวาตภัย

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี เปิดฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ กลุ่มผู้ประสบภัยธรรมชาติ (ผู้ประสบเหตุวาตภัย) สาขาการสร้างแบบและการตัดเย็บเบื้องต้น 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 3-5 กรกฎาคม 2562 จำนวน 20 คน ณ บ้านผังพัฒนา ต.หินซ้อน อ.แก่งคอย จ.สระบุรี ซึ่งจังหวัดสระบุรีได้ประกาศเป็นพื้นที่ประสบภัย จำนวน 240 ครัวเรือน ประชากร 1,416 คน

 


ว้นที่ข่าว : 04/07/2562