หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.สระบุรี ฝึกอบรมสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ กลุ่มแรงงานนอกระบบ

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...

17 มิ.ย. 62 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี เปิดฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ กลุ่มแรงงานนอกระบบ สาขาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 18 ชั่วโมง วันที่ 17-18 และ 20 มิถุนายน 2562 จำนวน 24 คน เพื่อสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได้ ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหนองปลาหมอ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี

 


ว้นที่ข่าว : 17/06/2562