หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.สระบุรี ฝึกอบรมสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ กลุ่มแรงงานนอกระบบ

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี เปิดฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ กลุ่มแรงงานนอกระบบ สาขาการแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 12 – 14 มิถุนายน 2562 จำนวน 20 คน เพื่อสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได้ ณ อบต.ห้วยแห้ง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี

 


ว้นที่ข่าว : 17/06/2562