หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.สระบุรี ฝึกอบรมสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ กลุ่มแรงงานนอกระบบ

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...
...
...

10 มิถุนายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี เปิดฝึกอบรม โครงการฝึกอบรมแรงงานกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ กลุ่มแรงงานนอกระบบ สาขาการประดิษฐ์มาลัยจากกระดาษทิชชู 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 10 – 12 มิถุนายน 2562 จำนวน 25 คน เพื่อสร้างความยั่งยืนในการประกอบอาชีพ สามารถพึ่งพาตนเองได้ ณ ศูนย์ฝึกอาชีพองค์การบริหารส่วนตำบลขีดขิน อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

 


ว้นที่ข่าว : 17/06/2562