หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ จัดประชุมคณะอนุกรรมการและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดสระบุรี (กพร.ปจ.) ครั้งที่1/2562 วันที่ 22 มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
...

เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อวัสดุ

จัดประชุมคณะอนุกรรมการและประสานงานการฝึกอาชีพจังหวัดสระบุรี (กพร.ปจ.) ครั้งที่1/2562 วันที่ 22 มีนาคม 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

 


ว้นที่ข่าว : 14/03/2562