หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...

    สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ผ่านระบบ E testing สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ ระดับ1 จำนวน 16 คน
ในวันที่ 6 มีนาคม 2562


ว้นที่ข่าว : 07/03/2562