หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ประเมินความรู้ความสามารถ ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...

    สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี ดำเนินการประเมินความรู้ ความสามารถ ครั้งที่ 5 ประจำปี 2562  วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2562
มีผู้ผ่านการประเมินทั้งหมดจำนวน 25 คน 


ว้นที่ข่าว : 15/02/2562