หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การออกหน่วยบริการตามโครงการอำเภอ ... ยิ้มเคลื่อนที่

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...

 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี ออกหน่วยประชาสัมพันธ์การฝึกอาชีพ และให้บริการเปลียนถ่ายน้ำมันเครื่องรถจักรยานยนต์ ร่วมกับ ส่วนราชการ
หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ และ องค์กรภาคเอกชน
ในวันศุกร์ที่ ๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒  ตั้งแต่เวลา ๑๐.๐๐ น. เป็นต้นไป
ณ. โรงเรียนบ้านหลังสวนประชาสามัคคี หมู่ที่ ๑๐ ตำบลบ้านกลับ อำเภอหนองโดน จังหวัดสระบุรี

 

ว้นที่ข่าว : 15/02/2562