หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
โครงการ " หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน "

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี ออกหน่วยประชาสัมพันธ์การฝึกอาชีพ และให้ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ระบบไฟฟ้าภายในบ้าน
ในวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๖๒  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ. บริเวณวัดหนองสีดา หมู่ที่ ๔ ตำบลหนองสีดา  อำเภอหนองแซง จังหวัดสระบุรี


ว้นที่ข่าว : 24/01/2562