หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
สนพ.สระบุรี เดินหน้าเพิ่มศักยภาพกำลังแรงงานรองรับ Thailand 4.0

ข่าวฝึกอบรม

...
...
...
...
...
...
...
...

24 พ.ย. 61 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี เปิดฝึกอบรมโครงการ เพิ่มศักยภาพแรงงานรองรับ Thailand 4.0 กิจกรรม เพิ่มศักยภาพกำลังแรงงานภาคอุตสาหกรรมและบริการไปสู่ Thailand 4.0 รองรับอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์อัจฉริยะ สาขาเทคนิคการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์  30 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 24 พฤศจิกายน – 2 ธันวาคม 2561 ให้กับแรงงานในสถานประกอบกิจการ จำนวน 30 คน ณ หจก.ชลบุรี เมทัล อ.หนองแค จ.สระบุรี

https://www.thaipr.net/general/904171


ว้นที่ข่าว : 26/11/2561