หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สนพ.อุทัยธานี ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ด้วยระบบ (E-Testing

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...
...

(วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 ด้วยระบบ (E-Testing ) ในภาคความรู้ ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี จำนวน 23 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี


ว้นที่ข่าว : 09/02/2561