หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สนพ.ตรัง ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานป้อนธุรกิจการท่องเที่ยวฝั่งอันดามัน สู่ Thailand 4.0"

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
เมื่อ(วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2561) นางกิติมา ศิริประธาน ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง เปิดเผยว่า สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานตรัง ร่วมกับวิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย วิทยาเขตตรัง จัดทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาพนักงานผสมเครื่องดื่ม ระดับ 1 ให้แก่นักศึกษาชั้นปีสุดท้าย จำนวน 65 คน ระหว่างวันที่ 8-9 กุมภาพันธ์ 2561 ป้อนเข้าสู่ตลาดแรงงาน ณ วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว
ทั้งนี้ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ที่ต้องการแรงงานที่มีมาตรฐานฝีมือเข้าทำงานให้บริการ

ว้นที่ข่าว : 09/02/2561