หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สนพ.อุทัยธานี ทดสอบมาตรฐาน ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ด้วยระบบ (E-Testing System)

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...
...

วันที่ (8 กุมภาพันธ์ 2561) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างซ่อมไมโครคอมพิวเตอร์ ระดับ 1 ด้วยระบบ (E-Testing System) ในภาคความรู้ ให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยเทคนิคอุทัยธานี จำนวน 20 คน ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี


ว้นที่ข่าว : 08/02/2561