หน้าแรก > ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
 
สนพ.เพชรบูรณ์ ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานภาคความรู้ ด้วยระบบ e-testing

ข่าวทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน

...
...

วันที่ (8 กุมภาพันธ์ 2561) สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานเพชรบูรณ์ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานภาคความรู้ ด้วยระบบ e-testing สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ1 จำนวน 20 คน


ว้นที่ข่าว : 08/02/2561