หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สนพ.สระบุรี จัดฝึกอบรมกิจกรรม เพิ่มศักยภาพกำลังแรงงานภาคอุตสาหกรรมและบริการไปสู่ Thailand 4.0

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
 ระหว่างวันที่  27 - 29 พ.ย.2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี มอบฝ่ายพัฒนาฝีมือแรงงาน เปิดฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงาน สาขาเทคนิคการสอนงาน  (18 ชั่วโมง) ให้กับพนักงานในสถานประกอบกิจการ  จำนวน 20 คน  
ณ ห้องฝึกอบรมบริษัท สยามเซรามิค กรุ๊ป อินดัสที่ส์ จำกัด อ.หนองแค จ.สระบุรี
         จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ว้นที่ข่าว : 27/11/2560