หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สนพ. สระบุรี ร่วมโครงการ สร้างการรับรู้สิทธิด้านความปลอดภัยต่อแรงงานต่างด้าว

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...
...
...
วันที่ 27 พฤศจิกายน 2560
นายบำรุง จามีกรรักษ์ ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงแรงงานจังหวัดสระบุรี เข้าร่วมเป็นเกียรติการเปิดโครงการสร้างการรับรู้สิทธิด้านความปลอดภัยต่อแรงงานต่างด้าวเพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานและปลูกจิตสำนึกนายจ้างและลูกจ้างในการป้องกันอุบัติเหตุในการทำงานและโรคจากการทำงานแก่นายจ้างและลูกจ้างแรงงานต่างด้าวและผู้เกี่ยวข้อง โดยมีนายเกียรติศักดิ์ ตรงศิริ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรี เป็นประธาน เปิดโครงการงาน ณ หอประชุมสวนริมเขา อำเภอเมืองจังหวัดสระบุรี

ว้นที่ข่าว : 27/11/2560