หน้าแรก > ข่าวประชาสัมพันธ์
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวประชาสัมพันธ์
 
สนพ.สระบุรี จัดประเมินความรู้ความสามารถฯ

ข่าวประชาสัมพันธ์

...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...
...

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี ดำเนินการประเมินความรู้ความสามารถ(สัมภาษณ์) ผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขา ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร  จำนวน 25 คน ผ่านการประเมิน 25 คน และรวมยอดผู้ผ่านทั้งหมด ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 จำนวน 137 คน

ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี อ.หนองโดน จ.สระบุรี

      จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ


ว้นที่ข่าว : 24/11/2560