หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรี โดยฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงาน ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

ข่าวฝึกอบรม

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรี โดยฝ่ายส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงาน ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ให้กับพนักงานของบริษัท เคมี แอร์ จำกัด 5 คน, บริษัท ซันฟีด จำกัด 4 คน, บริษัท อิตาเลียน-ไทย จำกัด 3 คน, บริษัท ฟูตามิ จำกัด 1 คน และโรงแรม เกี่ยวอัน สระบุรี 1 คน รวมทั้งสิ้น 14 คน ในวันที่ 3 พฤษภาคม 2559 ณ โรงฝึกงานช่างไฟฟ้า ศพจ.สระบุรี


ว้นที่ข่าว : 04/05/2559