หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรี ดำเนินการฝึกอาชีพเสริม สาขา การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จำนวน 18 ชั่วโมง

ข่าวฝึกอบรม

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรี ดำเนินการฝึกอาชีพเสริม สาขา การแปรรูปผลผลิตทางการเกษตร จำนวน 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 30 เมษายน - 2 พฤษภาคม 2559 ให้แก่กลุ่มส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหวาน จำนวน 20 คน ณ กลุ่มส่งเสริมการปลูกข้าวโพดหวาน ตำบลธารเกษม อำเภอพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี โดยมีนาง พรรณพิไล  การะยะเป็นวิทยากร


ว้นที่ข่าว : 02/05/2559