หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรี เปิดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1

ข่าวฝึกอบรม

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรี เปิดฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ระหว่างวันที่ 12 – 17 ตุลาคม 2558 ให้แก่ชมรมผู้ประกอบอาชีพติดตั้งโซลาร์เซลล์ จำนวน 20 คน ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรี


ว้นที่ข่าว : 19/10/2558