หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
พิมพ์หน้านี้ ข่าวฝึกอบรม
 
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจัอฝึกอบรมหลักสูตร ยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา ระบบการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรอิงสมรรถนะ

ข่าวฝึกอบรม

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจัอฝึกอบรมหลักสูตร ยกระดับฝีมือแรงงาน สาขา ระบบการออกแบบและพัฒนาหลักสูตรอิงสมรรถนะ 30 ชั่วโมง ให้กับ ผู้จัดการ วิศวกร จำนวน 31 คน โดยมี  รศ.ดร.ปราโมทย์  จันทร์เรือง จ่าสิบเอกยุทธชัย  ทองอินทร์ และ นายพิษณุ  ลายหงษ์ เป็นวิทยากร ระหว่างวันที่ 28-31 สิงหาคม 2558 และ 1 กันยายน 2558  ณ บริษท อิตาเลียนไทย ดีเวล๊อปเมตรต์ จำกัด(มหาชน)


ว้นที่ข่าว : 11/09/2558