หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันเริ่มฝึกอบรม วันสิ้นสุดฝึกอบรม หน่วยงาน
1 การประดิษฐ์มาลัยจากกระดาษทิชชู 18 20 กุมภาพันธ์ 2562 22 กุมภาพันธ์ 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
2 พูดภาษาอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน ระดับ 1 30 20 กุมภาพันธ์ 2562 25 มีนาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
รายการที่ 1 - 2 จากทั้งหมด 2 รายการ