หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่รับสมัคร หน่วยงาน
1 การใช้ PLC ในงานอุตสาหกรรม 30 5 มีนาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
2 การเชื่อมทิก 18 12 มีนาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
3 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบ CCTV 30 12 มีนาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
4 การบริการที่ประทับใจ 18 12 มีนาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
5 การใช้เครื่องมือวัดระดับพื้นฐาน 30 12 มีนาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
6 ผู้ควบคุมรถโฟคลิฟท์ขนาดไม่เกิน 10 ตัน 18 12 มีนาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
7 เทคนิคการขับรถโฟล์คลิฟท์ 18 12 มีนาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
8 ภาษาพม่าเพื่อการสื่อสาร 30 19 มีนาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
9 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบ CCTV 30 19 มีนาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
10 การบริการที่ประทับใจ 18 19 มีนาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
11 การใช้เครื่องมือวัดระดับพื้นฐาน 30 19 มีนาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
12 Happy Work Place สุขภาพกับการทำงาน 18 23 เมษายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
13 การประสานงานที่ดีภายในองค์กร 18 30 เมษายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
14 การลดการสูญเสียในวงจรการผลิต 18 7 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
15 ระบบไฟฟ้าภายในอาคาร 30 7 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
16 การประดิษฐ์มาลัยจากกระดาษทิชชู 30 14 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
17 หัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ 18 14 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
18 พูดอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน ระดับ 1 30 21 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
19 พูดอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน ระดับ 2 30 21 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
20 หัวหน้างานที่มีประสิทธิภาพ 18 11 มิถุนายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
21 เทคนิคการขับรถโฟล์คลิฟท์ 18 11 มิถุนายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
22 พูดอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน ระดับ 1 30 18 มิถุนายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
23 การประสานงานที่ดีภายในองค์กร 18 9 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
24 เทคนิคการขับรถโฟล์คลิฟท์ 18 9 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 26 รายการ