หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่รับสมัคร หน่วยงาน
1 เทคนิคการขับรถโฟล์คลิฟท์ 18 26 พฤษภาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
2 พูดอังกฤษคำต่อคำเพื่อการทำงาน ระดับ 1 30 18 มิถุนายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
3 เทคนิคการขับรถโฟล์คลิฟท์ 18 9 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
4 การประสานงานที่ดีภายในองค์กร 18 9 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
5 การเชื่อมทิก 18 9 กรกฎาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
รายการที่ 1 - 5 จากทั้งหมด 5 รายการ