หน้าแรก > กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดฝึกฝีมือแรงงาน
  > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > > >
ประวัติการฝึกอบรม
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) วันที่รับสมัคร หน่วยงาน
1 การทำศิลปะประดิษฐ์ 18 20 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
2 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 18 20 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
3 การทำศิลปะประดิษฐ์ 18 20 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
4 การทำขนมไทย 18 20 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
5 การทำขนมไทย 18 20 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
6 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 18 20 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
7 การทำขนมไทย 18 20 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
8 การทำขนมไทย 18 20 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
9 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 18 20 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
10 การทำขนมเบเกอรี่ 18 20 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
11 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 18 20 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
12 การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 18 21 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
13 การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 18 21 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
14 การทำศิลปะประดิษฐ์ 18 23 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
15 การถนอมอาหารและแปรรูปอาหาร 18 23 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
16 การทำผลิตภัณฑ์เครื่องจักสาน 18 23 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
17 การทำขนมไทย 18 28 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
18 การทำขนมไทย 18 28 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
19 การทำขนมเบเกอรี่ 18 28 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
20 การแปรรูปผลิตภัณฑ์จากผ้า 18 28 สิงหาคม 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
21 การทำศิลปะประดิษฐ์ 18 3 กันยายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
22 การทำผลิตภัณฑ์สมุนไพร 18 3 กันยายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
23 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร 18 4 กันยายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
24 การทำขนมไทย 18 4 กันยายน 2561 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
รายการที่ 1 - 24 จากทั้งหมด 32 รายการ