หน้าแรก > กำหนดการเปิดทดสอบฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดทดสอบฝีมือแรงงาน
 
ประวัติการทดสอบ
ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่ทดสอบ หน่วยงาน สมัคร
1 ผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า 1 1 21 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
2 ผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง 1 1 21 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
3 นักบริหารการขนส่งสินค้าทางถนน 1 1 23 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
รายการที่ 1 - 3 จากทั้งหมด 3 รายการ