หน้าแรก > กำหนดการเปิดทดสอบฝีมือแรงงาน
หน่วยงาน ::
กำหนดการเปิดทดสอบฝีมือแรงงาน
 
ประวัติการทดสอบ
ลำดับ สาขาอาชีพ ระดับ ครั้งที่ทดสอบ วันที่รับสมัคร หน่วยงาน สมัคร
1 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 4 14 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
2 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 1 15 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
3 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 5 19 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
4 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 2 20 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
5 ผู้ควบคุมรถยกสินค้าขนาดไม่เกิน 10 ตัน 1 1 21 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
6 ช่างเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือ 1 3 29 พฤศจิกายน 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
7 ช่างก่ออิฐ 1 1 1 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
8 ช่างฉาบปูน 1 1 4 ธันวาคม 2562 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
9 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 7 15 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
10 ผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง 1 1 21 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
11 ผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า 1 1 22 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
12 นักบริหารการขนส่งสินค้าทางถนน 1 1 23 มกราคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
13 ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 1 9 18 มีนาคม 2563 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระบุรี สมัคร
รายการที่ 1 - 13 จากทั้งหมด 13 รายการ