พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒
 
พระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒

กองทัพเรือ กำหนดการซ้อมครั้งใหม่ดังนี้
📌ซ้อมย่อย ๔ ครั้ง วันที่ ๑๒, ๑๙, ๒๖ พฤศจิกายน และวันที่ ๓ ธันวาคม ๒๕๖๒
📌ซ้อมใหญ่วันที่ ๙ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ น.

📌การเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางชลมารค เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช ๒๕๖๒ วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๒ เวลา ๑๕.๓๐ น.