รับสมัครฝึกอบรมสาขาการใช้เทคโนโลยีสมาร์ทโฟนควบคุมระบบน้ำอัตโนมัติ
 
รับสมัครฝึกอบรมสาขาการใช้เทคโนโลยีสมาร์ทโฟนควบคุมระบบน้ำอัตโนมัติ

ใบสมัครฝึกอบรม : http://www.dsd.go.th/Samutsongkhram/Region/Show_Doc?CATEGORY_DOCUMENT_ID=270&filter=