ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม เรื่อง นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
 
ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม เรื่อง นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน
ไฟล์แนบ :: 68_File_ประกาศเจตจำนงและนโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน_04012561162447_.pdf ดาวน์โหลด