ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม เรื่อง ผลการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 26/ งปม.2560 สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
 
ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม เรื่อง ผลการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 26/ งปม.2560 สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร