ตารางสรุปอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน จำนวน 67 สาขา ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 6)
 
ตารางสรุปอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน จำนวน 67 สาขา ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 6)

- ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 5) ดาวน์โหลดประกาศอัตราค่าจ้าง

- ตารางสรุปอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือแรงงาน จำนวน 67 สาขา ตามประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 6) ดาวน์โหลดตารางข้อมูล

- ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 6)  ดาวน์โหลดประกาศอัตราค่าจ้าง)


 

ไฟล์แนบ :: 68_File_ตารางสรุปอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 67 สาขา (เบื้องต้น)_07032560162239_.pdf ดาวน์โหลด