ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
 
ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร