หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ประเภทเอกสาร
ค้นหา

ประเภทเอกสาร ชนิดเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนเข้าชม(ครั้ง) จำนวนดาวน์โหลด(ครั้ง) วันที่สร้าง วันที่ปรับปรุงล่าสุด
ประกาศอื่นๆ folder ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ สาขาช่างล้างเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ระดับ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 24 13 15/03/2561 ดาวน์โหลด
ประกาศอื่นๆ folder ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ สาขาช่างล้างเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ระดับ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 19 11 15/03/2561 ดาวน์โหลด
ประกาศอื่นๆ folder ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม เรื่อง นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 116 88 04/01/2561 ดาวน์โหลด
ใบสมัคร folder ใบสมัครภาษาพม่า 142 111 26/05/2560 ดาวน์โหลด
ประกาศอื่นๆ folder ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมีนาคมและเดือนเมษายน ๒๕๖๐ 133 104 23/05/2560 23/05/2560 ดาวน์โหลด
ประกาศอื่นๆ folder ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 6) 475 305 07/03/2560 ดาวน์โหลด
ประกาศอื่นๆ folder ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 6) 105 0 07/03/2560 ดาวน์โหลด
ประกาศอื่นๆ folder ตารางสรุปอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 67 สาขา (เบื้องต้น) 579 382 07/03/2560 ดาวน์โหลด
ประกาศอื่นๆ jpeg ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 2/2559 สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 291 270 31/08/2559 ดาวน์โหลด
ใบสมัคร folder คำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (คร.๑๐) 367 365 02/08/2559 02/08/2559 ดาวน์โหลด
แผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชน png กระบวนการที่ 5 การพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเป็นผู้ประกอบการอิสระ 90 87 06/07/2559 ดาวน์โหลด
แผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชน png กระบวนการที่ 4 การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน 91 88 06/07/2559 ดาวน์โหลด

 


รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 34 รายการ