หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ประเภทเอกสาร
ค้นหา

ประเภทเอกสาร ชนิดเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนเข้าชม(ครั้ง) จำนวนดาวน์โหลด(ครั้ง) วันที่สร้าง วันที่ปรับปรุงล่าสุด
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ pdf คำสั่งสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ที่ 123/2561 เรื่องนโยบายและมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการทุจริตของหน่วยงาน 5 1 04/10/2561 ดาวน์โหลด
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ folder มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน 109 61 10/06/2561 ดาวน์โหลด
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรเพื่อสร้างทัศนคติและจิตสำนึกด้านการป้องกันและต่อต้านการทุจริตประพฤติมิชอบ pdf นโยบายต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ 86 50 10/06/2561 10/06/2561 ดาวน์โหลด
ประกาศอื่นๆ folder ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ สาขาช่างล้างเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ระดับ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 91 62 15/03/2561 ดาวน์โหลด
ประกาศอื่นๆ folder ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานของผู้ประกอบอาชีพ สาขาช่างล้างเครื่องปรับอากาศแบบติดผนัง ระดับ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 56 35 15/03/2561 ดาวน์โหลด
ประกาศอื่นๆ folder ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม เรื่อง นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 208 170 04/01/2561 ดาวน์โหลด
ใบสมัคร folder ใบสมัครภาษาพม่า 172 136 26/05/2560 ดาวน์โหลด
ประกาศอื่นๆ folder ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมีนาคมและเดือนเมษายน ๒๕๖๐ 175 139 23/05/2560 23/05/2560 ดาวน์โหลด
ประกาศอื่นๆ folder ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 6) 569 360 07/03/2560 ดาวน์โหลด
ประกาศอื่นๆ folder ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 6) 118 0 07/03/2560 ดาวน์โหลด
ประกาศอื่นๆ folder ตารางสรุปอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 67 สาขา (เบื้องต้น) 721 468 07/03/2560 ดาวน์โหลด
ประกาศอื่นๆ jpeg ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 2/2559 สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 326 302 31/08/2559 ดาวน์โหลด

 


รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 37 รายการ