หน้าแรก > เอกสารดาวน์โหลด
เอกสารดาวน์โหลด
 
ประเภทเอกสาร
ค้นหา

ประเภทเอกสาร ชนิดเอกสาร ชื่อเอกสาร จำนวนเข้าชม(ครั้ง) จำนวนดาวน์โหลด(ครั้ง) วันที่สร้าง วันที่ปรับปรุงล่าสุด
ประกาศอื่นๆ folder ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม เรื่อง นโยบายการสร้างคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงาน 58 46 04/01/2561 ดาวน์โหลด
ใบสมัคร folder ใบสมัครภาษาพม่า 118 91 26/05/2560 ดาวน์โหลด
ประกาศอื่นๆ folder ขอเผยแพร่งบทดลองประจำเดือนมีนาคมและเดือนเมษายน ๒๕๖๐ 97 78 23/05/2560 23/05/2560 ดาวน์โหลด
ประกาศอื่นๆ folder ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 6) 298 200 07/03/2560 ดาวน์โหลด
ประกาศอื่นๆ folder ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 6) 61 0 07/03/2560 ดาวน์โหลด
ประกาศอื่นๆ folder ตารางสรุปอัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ 67 สาขา (เบื้องต้น) 366 255 07/03/2560 ดาวน์โหลด
ประกาศอื่นๆ jpeg ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ครั้งที่ 2/2559 สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร 237 227 31/08/2559 ดาวน์โหลด
ใบสมัคร folder คำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (คร.๑๐) 337 336 02/08/2559 02/08/2559 ดาวน์โหลด
แผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชน png กระบวนการที่ 5 การพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อเป็นผู้ประกอบการอิสระ 84 81 06/07/2559 ดาวน์โหลด
แผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชน png กระบวนการที่ 4 การฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน 84 81 06/07/2559 ดาวน์โหลด
แผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชน png กระบวนการที่ 3 การฝึกเตรียมเข้าทำงาน 86 83 06/07/2559 ดาวน์โหลด
แผนผังแสดงขั้นตอนการให้บริการแก่ประชาชน png กระบวนการที่ 2 การขอรับสิทธิประโยชน์การฝึกอบรมภายใต้ พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 85 81 06/07/2559 ดาวน์โหลด

 


รายการที่ 1 - 12 จากทั้งหมด 32 รายการ