ข่าว หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

หัวข้อข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องปรับอากาศแบบชแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 23/01/2562
ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ว้นที่ข่าว : 29/10/2561
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาร ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 5 รายการ ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ว้นที่ข่าว : 19/10/2561
ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่องประกวดราคาซื้อซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ว้นที่ข่าว : 09/10/2561
ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 5 รายการ ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ว้นที่ข่าว : 03/10/2561
ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 28/09/2561
ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 28/09/2561
ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 28/09/2561
ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารักษาความปลอดภัย ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 28/09/2561
ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 5 รายการ ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ว้นที่ข่าว : 28/09/2561
ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่องประกวดราคาซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ว้นที่ข่าว : 28/09/2561
ประกาศ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่องยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 5 รายการ ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ว้นที่ข่าว : 26/09/2561
ประกาศ กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาซื้อซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ว้นที่ข่าว : 26/09/2561
ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่องประกวดราคาซื้อซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ว้นที่ข่าว : 13/09/2561
ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่องประกวดราคาซื้อซื้อรถโดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) จำนวน 1 คัน ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ว้นที่ข่าว : 07/09/2561
ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 5 รายการ ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ว้นที่ข่าว : 07/09/2561
ประกาศ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561
ว้นที่ข่าว : 28/08/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องมือประกอบอาชีพสำหรับผู้สำเร็จการฝึกอบรม ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต หลักสูตรฝึกอาชีพเร่งด่วนช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) รุ่นที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 17/08/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 27/03/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2561
ว้นที่ข่าว : 19/10/2560
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 37 รายการ