ข่าว หน้าแรก > ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
Share
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 

หัวข้อข่าว
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุเครื่องมือประกอบอาชีพสำหรับผู้สำเร็จการฝึกอบรม ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อยที่ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐ เพื่อสร้างงาน สร้างอาชีพ เพิ่มรายได้ และความมั่นคงในชีวิต หลักสูตรฝึกอาชีพเร่งด่วนช่างเอนกประสงค์ (ช่างชุมชน) รุ่นที่ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 17/08/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ ของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 27/03/2561
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2561
ว้นที่ข่าว : 19/10/2560
ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2561 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
ว้นที่ข่าว : 05/10/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการขับยนต์ราชการของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 29/09/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 29/09/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร สถานที่ราชการของสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 29/09/2560
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการดูแลรักษาต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อมของ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ประจำปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
ว้นที่ข่าว : 29/09/2560
เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561
ว้นที่ข่าว : 26/09/2560
ประกาศ เรื่อง ยกเลิกแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงานประมาณ พ.ศ. 2561
ว้นที่ข่าว : 18/09/2560
ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม เรื่อง เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561
ว้นที่ข่าว : 12/09/2560
ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาจ้างเหมา
ว้นที่ข่าว : 27/09/2559
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน สอบราคาจ้างเหมา
ว้นที่ข่าว : 27/09/2559
ศพจ.สมุทรสงคราม เปิดซอง แม่บ้าน คนสวน คนขับรถ
ว้นที่ข่าว : 27/09/2559
ศพจ.สมุทรสงคราม ประกาศสอบราคาจ้างเหมา บริการทำความสะอาด ขับรถยนต์ และดูแลต้นไม้ สนามหญ้า
ว้นที่ข่าว : 14/09/2559
ศพจ.สมุทรสงคราม ประกาศสอบราคาจ้างเหมา บริการทำความสะอาด ขับรถยนต์ และดูแลต้นไม้ สนามหญ้
ว้นที่ข่าว : 08/09/2559
สอบราคาจ้างเหมาบริการดูแลบำรุงรักษาต้นไม้ สนามหญ้าและสวนหย่อม
ว้นที่ข่าว : 18/09/2558
สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559
ว้นที่ข่าว : 18/09/2558
สอบราคาจ้างเหมาบริการขับรถยนต์ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2559
ว้นที่ข่าว : 18/09/2558
สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ราชการ ประจำปีงบประมาณ 2558
ว้นที่ข่าว : 22/08/2557
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 20 รายการ