ข่าว หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
ข่าวฝึกอบรม
 

หัวข้อข่าว
สนพ.สมุทรสงคราม ฝึกอบรมขนมอบ แก่ผู้สูงอายุ
ว้นที่ข่าว : 03/12/2562
ประกาศรับสมัครฝึกอบรมสาขาการเย็บจักรอุตสาหกรรม
ว้นที่ข่าว : 08/11/2562
ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม รับสมัครฝึกอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือ สาขาการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากผ้า รุ่นที่ 1
ว้นที่ข่าว : 07/11/2562
สนพ.สมุทรสงคราม รับสมัครฝึกอบรม ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร
ว้นที่ข่าว : 24/10/2562
สนพ.สมุทรสงครามรับสมัครฝึกอบรม ช่างเชื่อม TIG
ว้นที่ข่าว : 24/10/2562
สนพ.สมุทรสงครามรับสมัครเตรียม ช่างไฟและช่างแอร์
ว้นที่ข่าว : 24/10/2562
สนพ.สมุทรสงคราม รับสมัครฝึกอบรมผู้สูงอายุ
ว้นที่ข่าว : 15/10/2562
สนพ.สมุทรสงคราม รับสมัคร ยกทด ช่างแอร์
ว้นที่ข่าว : 15/10/2562
สนพ.สมุทรสงคราม รับสมัครผู้สูงอายุ ฝึกอบรมสาขาการใช้เทคโนโลยีสมาร์ทโฟนควบคุมระบบน้ำอัตโนมัติ
ว้นที่ข่าว : 06/08/2562
สนพ.สมุทรสงคราม ฝึกอบรมสาขาการทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง
ว้นที่ข่าว : 06/08/2562
ด่วน พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม รับสมัครฝึกอบรมฯ และทดสอบฯ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ระดับ 1
ว้นที่ข่าว : 12/03/2562
พัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม ฝึกอบรมตลาดออนไลน์ ส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน
ว้นที่ข่าว : 26/02/2562
สนพ.สมุทรสงคราม ฝึกอบรมช่างไฟฟ้า เตรียมความพร้อมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 23/01/2562
สนพ.สมุทรสงคราม พัฒนาฝีมือแรงงานสู่การเป็น super worker
ว้นที่ข่าว : 21/11/2561
สนพ.สมุทรสงคราม ฝึกอาชีพส่งเสริมแรงงานในพื้นที่ในการประกอบอาชีพ
ว้นที่ข่าว : 31/10/2561
สนพ.สมุทรสงคราม ฝึกอาชีพตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย สาขาการทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง
ว้นที่ข่าว : 20/09/2561
สนพ.สมุทรสงคราม ฝึกอาชีพตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย สาขาการทำขนมไทย รุ่นที่ 7
ว้นที่ข่าว : 20/09/2561
สนพ.สมุทรสงคราม ฝึกอาชีพ ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
ว้นที่ข่าว : 07/09/2561
ผอ.สนพ.สมุทรสงคราม มอบวุฒิบัตร และเบี้ยเลี้ยงฝึกอาชีพ
ว้นที่ข่าว : 07/09/2561
สนพ.สมุทรสงคราม ฝึกอาชีพตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย
ว้นที่ข่าว : 06/09/2561
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 130 รายการ