ข่าว หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
ข่าวฝึกอบรม
 

หัวข้อข่าว
สนพ.สมุทรสงคราม ฝึกอบรมช่างไฟฟ้า เตรียมความพร้อมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
ว้นที่ข่าว : 23/01/2562
สนพ.สมุทรสงคราม พัฒนาฝีมือแรงงานสู่การเป็น super worker
ว้นที่ข่าว : 21/11/2561
สนพ.สมุทรสงคราม ฝึกอาชีพส่งเสริมแรงงานในพื้นที่ในการประกอบอาชีพ
ว้นที่ข่าว : 31/10/2561
สนพ.สมุทรสงคราม ฝึกอาชีพตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย สาขาการทำเครื่องดื่มชนิดต่างๆ และอาหารว่าง
ว้นที่ข่าว : 20/09/2561
สนพ.สมุทรสงคราม ฝึกอาชีพตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย สาขาการทำขนมไทย รุ่นที่ 7
ว้นที่ข่าว : 20/09/2561
สนพ.สมุทรสงคราม ฝึกอาชีพ ตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย ในพื้นที่อย่างต่อเนื่อง
ว้นที่ข่าว : 07/09/2561
ผอ.สนพ.สมุทรสงคราม มอบวุฒิบัตร และเบี้ยเลี้ยงฝึกอาชีพ
ว้นที่ข่าว : 07/09/2561
สนพ.สมุทรสงคราม ฝึกอาชีพตามโครงการเพิ่มศักยภาพผู้มีรายได้น้อย
ว้นที่ข่าว : 06/09/2561
สนพ.สมุทรสงคราม ฝึกอาชีพผู้ลงทะเบียน สาขาการทำขนมเบเกอรี่ รุ่นที่ 1
ว้นที่ข่าว : 10/07/2561
สนพ.สมุทรสงคราม ฝึกอาชีพผู้ลงทะเบียน สาขาการทำขนมไทย รุ่น 1
ว้นที่ข่าว : 10/07/2561
สนพ.สมุทรสงคราม ฝึกอาชีพผู้ลงทะเบียน สาขาการทำขนมเบเกอรี่ รุ่นที่ 2
ว้นที่ข่าว : 10/07/2561
สนพ.สมุทรสงคราม ฝึกอาชีพผู้ลงทะเบียน สาขาแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร รุ่น 1
ว้นที่ข่าว : 10/07/2561
สนพ.สมุทรสงคราม ส่งเสริมอาชีพยายแพง
ว้นที่ข่าว : 26/04/2561
สนพ.สมุทรสงคราม ฝึกฯ ผู้สูงอายุบางนกแขวก
ว้นที่ข่าว : 23/04/2561
สนพ.สมุทรสงคราม เร่งฝึกภาษา จนท.ร.2 รับนักท่องเที่ยว
ว้นที่ข่าว : 23/04/2561
สนพ.สมุทรสงคราม ส่งเสริมฝีมือแรงงาน โลจิสติกส์สมุทรสงคราม
ว้นที่ข่าว : 21/04/2561
สนพ.สมุทรสงคราม ฝึกผู้สูงอายุ
ว้นที่ข่าว : 30/03/2561
สนพ.สมุทรสงครามเตรียมพร้อมฝึกอบรมเก็บลิ้นจี่
ว้นที่ข่าว : 30/03/2561
สนพ.สมุทรสงคราม ฝึกผู้สูงอายุตำบลบางช้าง
ว้นที่ข่าว : 07/02/2561
สนพ.ฝึกโซล่าเซลล์ CCTV
ว้นที่ข่าว : 05/02/2561
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 118 รายการ