ข่าว หน้าแรก > ข่าวฝึกอบรม
Share
ข่าวฝึกอบรม
 

หัวข้อข่าว
สนพ.สมุทรสงคราม ฝึกอาชีพผู้ลงทะเบียน สาขาการทำขนมเบเกอรี่ รุ่นที่ 1
ว้นที่ข่าว : 10/07/2561
สนพ.สมุทรสงคราม ฝึกอาชีพผู้ลงทะเบียน สาขาการทำขนมไทย รุ่น 1
ว้นที่ข่าว : 10/07/2561
สนพ.สมุทรสงคราม ฝึกอาชีพผู้ลงทะเบียน สาขาการทำขนมเบเกอรี่ รุ่นที่ 2
ว้นที่ข่าว : 10/07/2561
สนพ.สมุทรสงคราม ฝึกอาชีพผู้ลงทะเบียน สาขาแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร รุ่น 1
ว้นที่ข่าว : 10/07/2561
สนพ.สมุทรสงคราม ส่งเสริมอาชีพยายแพง
ว้นที่ข่าว : 26/04/2561
สนพ.สมุทรสงคราม ฝึกฯ ผู้สูงอายุบางนกแขวก
ว้นที่ข่าว : 23/04/2561
สนพ.สมุทรสงคราม เร่งฝึกภาษา จนท.ร.2 รับนักท่องเที่ยว
ว้นที่ข่าว : 23/04/2561
สนพ.สมุทรสงคราม ส่งเสริมฝีมือแรงงาน โลจิสติกส์สมุทรสงคราม
ว้นที่ข่าว : 21/04/2561
สนพ.สมุทรสงคราม ฝึกผู้สูงอายุ
ว้นที่ข่าว : 30/03/2561
สนพ.สมุทรสงครามเตรียมพร้อมฝึกอบรมเก็บลิ้นจี่
ว้นที่ข่าว : 30/03/2561
สนพ.สมุทรสงคราม ฝึกผู้สูงอายุตำบลบางช้าง
ว้นที่ข่าว : 07/02/2561
สนพ.ฝึกโซล่าเซลล์ CCTV
ว้นที่ข่าว : 05/02/2561
สนพ.สมุทรสงคราม ฝึกช่างไฟฟ้า
ว้นที่ข่าว : 26/01/2561
สนพ.สมุทรสงคราม ฝึกผู้สูงอายุตำบลยายแพง
ว้นที่ข่าว : 24/01/2561
สนพ.สส.ฝึกอบรม รถยก
ว้นที่ข่าว : 19/01/2561
สนพ.สส. ฝึกช่างไฟฟ้า ย้ำต้องมี Licence
ว้นที่ข่าว : 18/01/2561
ฝึกอบรมผู้สูงอายุโรงหีบ
ว้นที่ข่าว : 17/01/2561
คุมเข้มอุตสาหกรรมรถยก สมุทรสงคราม
ว้นที่ข่าว : 17/01/2561
ผู้สูงอายุอัมพวา อบรมเพิ่มรายได้
ว้นที่ข่าว : 10/01/2561
สนพ.สมุทรสงคราม เสริมผู้สูงอายุ เพิ่มศักยภาพสู่ Thailand 4.0
ว้นที่ข่าว : 22/11/2560
รายการที่ 1 - 20 จากทั้งหมด 110 รายการ