ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม


 

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงครามของเรามี ช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทาง และฝากติดตามคลิปการฝึกอบรมและกิจกรรม ต่างๆ
ของศูนย์ฯ ได้ทาง youtube ช่อง Samut Skill,facebook,google+