ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม

ยินดีต้อนรับสู่เว็บไซต์สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม


--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

นโยบายต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ !คลิก

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

มาตรการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนเพื่อป้องกันการทุจริตของหน่วยงาน !คลิก

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงคราม เรื่อง นโยบายต่อต้านการรับสินบนเพื่อป้องกันการทุจริตและประพฤติมิชอบ  !คลิก

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสมุทรสงครามของเรามี ช่องทางการ
ประชาสัมพันธ์หลากหลายช่องทาง และฝากติดตามคลิปการฝึกอบรมและกิจกรรม ต่างๆ
ของศูนย์ฯ ได้ทาง youtube ช่อง Samut Skill,facebook,google+