หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > มหกรรมสานพลังประชารัฐ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ 2559
 
หัวข้อเรื่อง มหกรรมสานพลังประชารัฐ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ 2559
รายละเอียด

ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมสานพลังประชารัฐ สร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้ 2559 โดยกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ร่วมกับภาคีเครือข่าย เพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชน นักเรียน นิสิต นักศึกษา ผู้ว่างงาน ผู้ถูกเลิกจ้าง และแรงงานในสถานประกอบกิจการ ได้มีงานทำ ต่อยอดความรู้ความสามารถ ทักษะฝีมือของตนเอง ฟื้นฟูระบบเศรษฐกิจฐานรากให้เข้มแข็งตามนโยบายของรัฐบาล โดยกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นพร้อมกันวันที่ 16 มิ.ย.2559 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ทั้งหมด 11 จังหวัดได้แก่ สมุทรปราการ ชลบุรี ราชบุรี นครราชสีมา ขอนแก่น อุบลราชธานี นครสวรรค์ พิษณุโลก ลำปาง สุราษฎร์ธานี และสงขลา ภายในประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ มากมาย อาทิ การอบรมฝีมือแรงงาน กิจกรรมทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และกิจกรรมแนะแนวอาชีพตามความถนัดของแรงงาน

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
16 มิถุนายน 2559
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
16 มิถุนายน 2559