หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 รุ่น 17
 
หัวข้อเรื่อง ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 รุ่น 17
รายละเอียด

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม(ศพจ.สมุทรสงคราม) ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 รุ่น 17

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
30 มิถุนายน 2559
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
30 มิถุนายน 2559