หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 รุ่น 16
 
หัวข้อเรื่อง ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 รุ่น 16
รายละเอียด

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม(ศพจ.สมุทรสงคราม) ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 รุ่น 16

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
21 มิถุนายน 2559
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
21 มิถุนายน 2559