หน้าแรก > ปฏิทินกิจกรรม
Share
ปฏิทินกิจกรรม > ฝึกอบรมหลักสูตร สาขาการเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร รุ่น 5
 
หัวข้อเรื่อง ฝึกอบรมหลักสูตร สาขาการเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร รุ่น 5
รายละเอียด

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม (ศพจ.สมุทรสงคราม) ดำเนินการเปิดฝึกอบรมหลักสูตร สาขาการเดินสายไฟฟ้าภายในอาคาร รุ่น 5 ระยะเวลาฝึก 18 ชั่วโมง ระหว่างวันที่ 27 - 29 มิถุนายน 2559 ให้แก่พนักงานและแรงงานผู้ประกอบอาชีพหรือปฏิบัติงานในสาขาที่เกี่ยวข้องด้านช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ณ โรงฝึกงานช่างไฟฟ้า ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสมุทรสงคราม

วันที่ เริ่ม กิจกรรม วันที่เริ่ม :
27 มิถุนายน 2559
สิ้นสุด กิจกรรม ถึงวันที่ :
29 มิถุนายน 2559